top of page

Microsofts nya webbläsare med Chromium!

Microsofts väntade, och kanske efterlängtade, version av Edge baserad på Googles renderingsmotor Chromium finns nu att ladda ned och testa.


Redan i höstas meddelade Microsoft att de kommer byta ut renderingsmotorn i deras webbläsare Edge, till den renderingsmotor som används i Googles webbläsare Chrome, nämligen Chromium. Nu finns även den nya versionen av Edge att ladda ned och testa i en allmänt tillgänglig förhandsversion.


Den nya webbläsaren finns att hämta i två versioner - dels en "developer build” baserad på Chromium 74, dels en "canary build” baserad på Chromium 75. Denna versionsnumrering och namngivning följer den Google använt länge, och speglar helt enkelt de olika stadier av utveckling Chromium ligger i.


Detta för att användare ska kunna testa, och förstås bug-rapportera, de versioner som är i slutfasen, men fortfarande under utveckling. Den helt färdiga versionen kallas alltid "stable build”. Eftersom den senaste stabila versionen av Chromium är version 73, kommer nästa version, alltså den som är "developer build” idag att bli Edge 74.1.96.24. Utvecklingsversionerna, alltså "developer build”, släpps varje vecka.

Canary build ligger ännu ett steg tidigare i utvecklingen och är i skrivande stund i version 75.0.121.1. Canarie-versionerna släpps varje dag (eller natt, beroende på var man bor). Om man vill testa de senaste funktionerna och finesserna Microsoft är på väg att bygga in i Edge, ska man alltså välja canarie-versionen, men det är långt ifrån säkert att den fungerar stabilt.


Den senaste tiden har ett par versioner av Edge, eller delar av den, läckt ut till allmän beskådan, och tagits emot väl. De flesta bedömare är överens om att den chromium-baserade versionen av Edge presterar mycket bra. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa versionen ute är färdigutvecklade - de kan prestera instabilt - och att saker och ting kan komma att ändras innan den stabila versionen släpps.


Microsoft har av uppenbara skäl valt att ta bort eller ersätta de flesta funktioner i Chromium som är knutna till Googles tjänster. Microsoft vill förstås inte att användare av Edge automatiskt ska navigeras till tjänster som Google Now, Google Cloud Storage eller Google Cloud Messaging. Dessa tjänster kommer med all sannolikhet att ersättas med motsvarande tjänster från Microsoft. Ett magnifikt undantag är dock att alla tillägg till Chrome även kan laddas ned och köras i Edge.


Vill du veta mer om Microsofts IT-tjänster så kan du kontakta någon av våra rådgivare för en mer djupgående beskrivning av hur det fungerar, flytten dit och supporten. Vi nås på info@houseofservice.se eller 010-410 34 00.

Kommentare


bottom of page