top of page

HÅLLBARHET

House Of Service omfamnar en holistisk syn på hållbarhet, där vi integrerar miljövänliga och socialt ansvarstagande strategier i alla våra verksamhetsområden. Genom att driva hållbarhetsarbete som en kärnprincip strävar vi efter att vara föregångare inom IT-branschen i Sverige. Vår dedikation till att minimera miljöpåverkan återspeglas i våra energieffektiva IT-lösningar och teknologiska innovationer.

Vi värdesätter våra medarbetare som en central resurs och investerar i deras välbefinnande genom kontinuerlig kompetensutveckling och en inkluderande arbetsmiljö. Dessutom är vi stolta över vårt partnerskap med Hundstallet, där vi aktivt stödjer deras viktiga arbete för djurvälfärd och samhällsengagemang.

HÅLLBARHETSARBE

House of Service driver aktivt sitt hållbarhetsarbete genom att integrera miljövänliga och socialt ansvarstagande strategier. Vi strävar efter att skapa långsiktiga positiva effekter både internt och externt, med fokus på hållbar utveckling och minimerad påverkan på planeten.

Läs mer här!

Image by Callum Shaw

MEDARBETARE

Våra medarbetare är kärnan i vår framgång och vi värnar om deras välbefinnande. Genom kontinuerlig kompetensutveckling och en inkluderande arbetsmiljö strävar vi efter att skapa en stark och engagerad arbetsstyrka som delar våra värderingar om hållbarhet och ansvar.

Läs mer här!

Image by Fernando Brasil

ANSVARSFULLA AFFÄRER

Vi driver vår verksamhet med integritet och ansvar genom att följa etiska affärsprinciper och sträva efter öppenhet och transparens. House of Service är dedikerade till ansvarsfulla affärsmetoder som gynnar både våra kunder och samhället i stort.

Läs mer här!

Image by krakenimages

MILJÖ

Vi är dedikerade till att minimera vår miljöpåverkan genom att implementera energieffektiva teknologier och hållbara metoder i våra IT-lösningar. House of Service strävar efter att vara en ledande kraft inom grön teknologi och aktivt bidra till en hållbar framtid.

Läs mer här!

Image by Tobias Weinhold

CSR

House of Service stödjer Hundstallet i deras viktiga arbete för djurvälfärd. Genom vårt partnerskap strävar vi efter att göra en positiv inverkan på samhället och bidra till välbefinnandet för de fyrbenta vänner som behöver extra kärlek och omsorg.

Läs mer här!

Image by Jamie Street

STANDARDER

Vi har som mål att uppnå ISO-certifieringar för att säkerställa hög kvalitet och standarder inom våra tjänster. Genom att följa internationellt erkända normer strävar House of Service efter att erbjuda pålitliga och hållbara IT-lösningar som uppfyller de högsta kraven.

Läs mer här!

images.png
bottom of page