top of page
stenar

STANDARDER

House Of Service är för närvarande i en aktiv förberedelsefas för att uppnå ISO-certifieringar och strävar efter att följa ISO-riktlinjer för högsta kvalitet och standarder inom IT-tjänster. Genom interna revisioner och kvalitetskontroller identifierar och anpassar företaget sina arbetsmetoder för att överträffa internationella normer. Denna process är en del av företagets kärnidentitet och strävan att vara en branschledande aktör. House Of Service ser fram emot att bli ISO-certifierade och därigenom positionera sig som en pålitlig och tekniskt överlägsen partner inom IT-tjänster.

House Of Service är aktivt engagerade i att förbereda och arbeta mot ISO-certifieringar för att ytterligare stärka vårt åtagande för högsta kvalitet och standarder inom IT-tjänster. Vi har ägnat oss åt att följa och implementera ISO-riktlinjer i våra arbetsmetoder och processer. Denna förberedelsefas är en viktig del av vår strategi för att säkerställa att vi uppfyller och överträffar internationella normer när vi går mot certifiering.

Image by UX Indonesia

För att säkerställa en smidig övergång till ISO-certifieringar har vi infört strukturerade interna revisioner och kvalitetskontroller. Detta ger oss möjlighet att identifiera eventuella områden för förbättring och anpassa våra arbetsmetoder för att uppfylla de höga standarder som ISO föreskriver. Vi ser detta som en kontinuerlig process där varje steg är ett steg närmare vår målsättning om att bli ISO-certifierade.

Vår inriktning på att följa ISO-riktlinjer representerar inte bara ett formellt förberedelsestadium utan är en del av vår kärnidentitet. Vi tror på vikten av att erbjuda våra kunder tjänster som är inte bara tekniskt överlägsna utan också uppfyller de globala standarder som ISO representerar.

Denna förberedelsefas är ett uttryck för vår vilja att vara ledande inom branschen genom att hålla höga kvalitets- och säkerhetsstandarder. Genom att arbeta mot ISO-certifieringar strävar vi efter att inte bara följa bransch normer utan att sätta dem, vilket ytterligare stärker vår position som en trovärdig och pålitlig partner inom IT-tjänster.

Sammanfattningsvis är House of Service dedikerade till att följa ISO-riktlinjer och förbereder sig för ISO-certifieringar. Denna process är en integrerad del av vår strävan att erbjuda högsta kvalitet och säkerhet inom IT-branschen och positionera oss som en ledande aktör som uppfyller globala standarder.

bottom of page