top of page

Mathias Härenstam: Teknikutvecklingen går snabbt och det gäller att hänga med!I House Of Service nya trendspaning frågar vi Mathias Härenstam om råd kring framtidens arbetsplats. Läs nedan om hans syn på saken.


Om jag säger framtidens arbetsplats – vad kommer du att tänka på då?

Vartsomhelst och närsomhelst. Vi rör oss mot en värld där vi har möjlighet att börja anpassa arbetsplatsen mycket mer utifrån varje individs behov och möjligheter. Flexibla arbetstider har länge varit något som varit viktigt när människor sökt jobb. I framtiden kommer vi vilja ha flexibilitet på många fler sätt, var kan jag sitta för att slippa i köer eller pendla? När kan jag jobba för att optimera min livsbalans? Hur kan jag säkerställa att fortfarande få ett utbyte av mina kollegor och känna att jag är en del av något?


Var ligger största förändringen mot idag i framtidens arbetsplatser? Teknologi, design, människa, behov

Största förändringen ligger i förtroende som grundar sig i det personliga ledarskapet. Vi går från en värld där chefen känt sig trygg när denne har kunnat övervaka de anställdas arbete till en värld där chefen behöver lite på att den anställde gör sitt jobb. Vi behöver börja mäta arbete mycket mer utifrån resultatet istället för antalet timmar jag suttit på min stol.

Som medarbetare behöver vi också i högre grad förstå våra egna behov och inte förvänta oss att chefen skall berätta för oss hela tiden. Hur kan du känna att du har gjort ett bra jobb utan att visa att du jobbat över flera timmar? Eller suttit vid ditt skrivbord utan att ta den där kafferasten?

Vi förväntar oss också att enkelt kunna jobba varsomhelst, vilket betyder att vi behöver tillgång till teknik som skall vara enkel.


Hur har arbetsplatsen förändrats över de senaste 10 åren?

De flesta övergick väldigt snabbt till öppna landskap, det var en bra möjlighet att kunna minska kontorsytor och många uppskattade att inte sitta instängda på sitt kontor. Efter ett tag så började forskare intressera sig för hur våra hjärnor påverkas av den miljön och en sak som konstaterades var att tar 15 min att återfå koncentrationen varje gång du blir avbruten. Vi började också få vissa personer som t.ex. satt och skrev eller löste problem som krävde hög koncentration samtidigt som vissa personer satte och ringde i telefonen. Detta blev självklart ett störningsmoment. Jag tror att den minskning av hyreskostnader som detta genererade inte alls motsvarade den produktivitetssänkning som vi fick.

Frågan blev, hur kan vi göra det öppna landskapet bättre? Då började fler och fler implementera aktivitetsbaserad arbetsplats, dvs du sitter i en viss zon utifrån den aktivitet du utför. Sitter du och skriver så sitter du troligtvis i den tysta zonen och behöver du ringa runt till kunder sitter du i den aktiva zonen. Detta ledde också till att regler började sättas för de olika zonerna, vart är det ok att spela musik? Hur ”stör” jag kollegan på rätt sätt?

Idag går fler och fler företag över till co-working lösningar, dvs att jag hyr en plats, men platsen innebär också att jag kan sitta runt och jobba på flera olika ställen. T.ex. kan jag i högre grad välja att jobba närmare mitt hem eller bli effektiv mellan möten om jag är mycket ute hos kund.


Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Fråga dig själv, vilken typ av arbetsplats skulle jag själv uppskatta om jag fick drömma? Ställ samma fråga till några vänner som är olik dig. Fråga dig sedan, hur kan jag skapa en arbetsplats som passar oss alla? Fundera också på dina kortsiktiga och långsiktiga mål, skall du växa snabbt? Då kanske du verkligen behöver flexibilitet i form av yta. Hur kan du göra arbetsplatsen till en naturlig hub där människor vill mötas? Vilket ekosystem kan skapa runt dig? Har du andra företag som du kan få synenergier med? Inom startup världen finns det oftast co-working inom t.ex. tech. Jag tror att vi kommer se detta inom fler områden. Det blir mer och mer ovanligt att du kan gå till ett företag och få allt, fler företag nischar sig tydligare vilket gör samarbeten viktigare för att få genomslag. Om jag har säljchefer som målgrupp, vilka andra jobbar mot samma målgrupp utan att konkurrera med mig? Kanske kan du skapa framtidens arbetsplats tillsammans med dem.


Vill du lyfta fram någon eller några som ligger i framkant?

Microsofts senaste flytt av sitt kontor tycker jag verkligen är en förebild. De har lyckats skapa en modern arbetsplats som dessutom blir en naturlig mötesplats för deras samarbetspartners. När det gäller kontorsdesign så är Holistic ett företag som lyckas inreda på ett inspirerande sätt. Och Convendum har lyckats skapa co-working på ett attraktivt sätt som gör att traditionella kontorshotell känns väldigt gammalt och utdaterat.


Vem/vilka ligger i riskzonen när arbetsplatsen förändras och vad bör dem tänka på?

Som alltid handlar det om företag och människor som inte har modet att förändras. Din arbetsplats kanske fungerar väl som den är idag, men vågar du aldrig ställa dig frågan hur framtidens arbetsplats ser ut och samtidigt röra dig dit så kommer du hamna efter.

 

House Of Service

Levererar modern drift med digital infrastruktur för smarta kontor under konceptet Framtidens Facility Management. Vill du komma i kontakt med oss så finns vi på 010-410 34 00 eller info@houseofservice.seComments


bottom of page