Using a Computer

Produktivitet

Vi bygger ditt företags digitala ekosystem

Den moderna arbetsplatsen

House Of Service levererar användbara lösningar på SharePoint som genererar affärsnytta. Att SharePoint behöver vara användarvänligt är något vi tagit fasta på sedan länge, och att leverera lösningar som kombinerar förenklade användbara gränssnitt med igenkänningsfaktorn från Microsoft Office är något som är standard för oss. Vi ger era medarbetare en bättre användarupplevelse på SharePoint utan kompromisser. House of Service erbjuder alla, från det lilla familjeföretaget till den stora koncernen, en skräddarsydd SharePoint plattform för er verksamhet - till ett fast pris per användare och månad. Enklare än så blir det inte.

Delning, samarbete och tillgänglighet

Det är enkelt att dela dokument både internt och externt. Filer behöver ej längre mailas, utan skickas istället som en direktlänk till dokumentet. Denna typ av lösning ersätter andra lösningar såsom Dropbox, FTP, Datto och Sprend. Det går också bra att arbeta flera personer samtidigt inuti dokument. Versionshantering är inbyggt i plattformen och det är enkelt att plocka fram tidigare versioner av dokumentet.

Verktyg och stöd för applikationer

Eftersom SharePoint stödjer samtliga Microsoft 365- applikationer, men även tredjepartsapplikationer, kan du förenkla din vardag och samla allt på en och samma plats.

Intranät

Ett SharePoint-intranät är en stabil mittpunkt för era verksamhetssystem. Här finns grundläggande stöd för informationspublicering, kommunikation, samarbete och dokumenthantering, och gränslösa möjligheter för att bygga vidare mot den digitala arbetsplatsen

Mobilitet

Eftersom SharePoint Online är en molnbaserad tjänst kommer du enkelt och smidigt åt alla dina företagsfiler utan att behöva krångla med VPN. Du slipper även problematiken som finns med terminalserver och att tjänsten klipps då du tappar kontakt med nätet. I SharePoint Online kan du arbeta både online och off-line. Om du jobbar off-line (t.ex. på flyget) synkar dokumentet upp till molnet nästa gång som du får nätkontakt.

"SharePoint-as-a-service"

Den digitala arbetsplatsen handlar om att skapa en helhet av alla de verktyg och applikationer man behöver för sitt arbete, och leverera dessa på ett enkelt, användbart och produktivt sätt till sina medarbetare. SharePoint som plattform har unika förutsättningar för att underlätta detta. Både fungera som en portal och applikationsplattform för kommunikation, samarbete, integrationer och verksamhetsstöd. Allt integrerat med Microsoft Office för en effektiv arbetsdag för era medarbetare.

SharePoint

Vårt erbjudande

Design

House Of Service erbjuder ett färdigt koncept och en kvalitetssäkrad lösning som anpassas vidare för era specifika behov. I vårt standardpaket finns ett modernt och användarvänligt gränssnitt, som antingen kan användas som det är, eller anpassas till er grafiska profil.

Branding

Designanpassning och branding utifrån era krav och behov

Grafisk design

Vi erbjuder ett färdigt koncept och sidmallar för startsida, landningssida och innehållssida.

Mobila enheter

Vårt moderna koncept stödjer alla enheter med en responsiv design och ett användarvänligt gränssnitt

Administration & struktur

När man bygger upp ett nytt intranät från grunden är det viktigt att man gör en ordentlig genomlysning och samtidigt säkerställer att er kravbild överensstämmer med vårt standardkoncept. Tillsammans med er genomför vi därför flera workshops där vi bestämmer filstruktur, designkrav, personallistor och behov av grupp/avdelningar.

Länkar

Verktygslänkar och favoritlänkar, centralt styrda med målgrupper eller individuellt.

Profiler och slutanvändare

Konfigurering och uppsättning av användarprofiler, medarbetarlistningar och organisationskartor.

Kommunikation

Nyhetsportal med kategorisering, målgruppsstyrning, och förenklade funktioner för nyhetshantering.

Dokumentbibliotek

Migrering av data till en central och säker lagringyta i SharePoint.

Widgets

Widgets för personalisering av funktionalitet och information, både på gruppnivå och individnivå

Team-sites

För att säkerställa att rätt person får access till rätt data konfigureras intranätet med underliggande Team-sites (avdelningar).

Utbildning

En stor del i vårt arbete är att säkerställa att våra kunder kan nyttja och använda sin nya lösning på ett säkert och optimalt sätt. I samband med etablering av er SharePoint-portal genomförs flera utbildningsinsatser för att alla i verksamheten skall förstå hur man arbetar modernt och säkert i er nya plattform.

Funktioner

Kunskapsdelning och demonstration av nya funktioner i SharePoint såsom bloggar, forum och Team-sites.

Kalender

Kunskapsdelning och demonstration av Teams, Team-sites, gemensamma kalendrar och meddelanden - med integration mot Microsoft Exchange och Outlook.

Administration

Demonstration och genomgång för behörighet och behörighetsstyrning.

Dokumentbibliotek

Kunskapsdelning och demonstration av dokumenthantering, dokumentklassificering samt dokumentdelning.

Tjänster​

Om oss

Support

Karriär

Kontakt

Ring oss på 010-410 34 00               Mån–fre 08:00–17:00