top of page

Vad är molnet?

Enkelt förklarat är molnet oftast en extern part som tar hand om hårdvaran och där verksamhetens användare sparar information samt når sina programvaror. Allt sker via internet och alla enheter som exempelvis PC, Mac, smartphone och surfplattor behöver vara uppkopplade till internet för att få tillgång till filer och programvaror.


Vem använder molnet?

De flesta människor använder någon form av tjänst i molnet. Har man exempelvis en mailadress hos Gmail eller Microsoft är man uppkopplad till molnet. Detta kallas för Software-as-a-Service (SaaS) som innebär att vi använder en tjänst hos en leverantör. En av många fördelar med att använda molntjänster är att de oftast är skalbara vilket innebär att tjänsten kan anpassas utefter användarens behov.


Hur använder man molnet?

Det finns många olika användningsområden inom molnet. Allt från att ha sina servrar hos en extern part till att använda tjänster som en partner tillhandahåller. Några av de vanligaste är följande:


Infrastructure as a Service (IaaS) IaaS innebär att verksamheten hyr en virtuell server (server i molnet) där man beroende på leverantör kan bestämma vilken form, kraft och innehåll man vill ha i sin server och antalet serverar man är i behov av. Microsoft och House Of Service är exempel på kända leverantörer av olika IaaS-lösningar.


Platform as a Service (PaaS) Platform as a Service, “PaaS”, är en molntjänst som möjliggör för kundens utvecklare att bygga applikationer och tjänster på en plattform som finns i molnet. PaaS-tjänster hostas i molnet och tillgås av kunderna genom deras vanliga webbläsare. En leverantör som tillhandahåller Paas är Microsoft och deras tjänst Azure.

Software as a Service (SaaS) Minst 1,7 miljarder människor använder SaaS varje månad. De som har exempelvis ett Facebook-konto använder per automatik en SaaS lösning. Enkelt förklarat är SaaS en mjukvara som tjänst. För att få tillgång till tjänsten behöver du oftast registrera ett konto. Det största fördelen med SaaS är skalbarhet (ofta på månadsbasis). Andra exempel på SaaS tjänster är Office 365, Gmail och Fortnox (ekonomiprogram).

Modernisera arbetsplatsen med publika molntjänster

Vi går mot nya tider. Vi använder appar till nästintill allt, till exempel Swish eller betalningen av resan med mobilen, streaming av musik och film, backup av dina mobilfoton till Dropbox/OneDrive/iCloud. De flesta av dessa tjänster har en månadskostnad för enklare budgetering.


IT ska vara enkelt, användarvänligt och lätt att budgetera. Med exempelvis Microsoft tjänst Office 365 finns möjligheter till detta. För en låg månadskostnad får man tillgång till hela Office programvaran och möjlighet till att nyttja alla Office 365-tjänster. Allt driftas hos Microsofts datacenter och samtliga tjänster möjliggör att kollegor kan arbeta från vilken enhet de föredrar. IT-leverantörer kan oftast hjälpa till med att verksamheten är rätt licensierade och hos vissa leverantörer som exempelvis House Of Service kan hjälpa till med utbildning för maximalt värde.

Arbeta effektivare med Office 365

Vi når mailen, vi når våra filer, vi kan kommunicera med text och video med hjälp av Skype, delta i spontanmöten on the fly, nå ut till alla i företaget genom det interna sociala nätverket, och även skapa, redigera och dela Office dokument – från vilken enhet som helst.


Komplettera din verksamhet med privata molntjänster

Många företag har applikationer som inte är anpassade för de publika molnet som exempelvis azure eller amazon. Därför är de publika molntjänsterna inte alltid tillräckligt för att lösa verksamhetens totala IT-behov. Privata molntjänsterna bygger oftast på traditionellt driftade tjänster hos en leverantör med ett eller flera datacenter och kan därför ofta vara ett komplement till de publika molntjänsterna. Med exempelvis House Of Service's driftade tjänster får verksamheten nästintill samma fördelar som i de publika molntjänster det vill säga skalbarheten i att justera prestandan, övervakning och underhåll, licenser och backup till ett månadspris.


Kostnadseffektivisera verksamheten

Genom att verksamheten tar till sig molntjänsterna och tar till sig dessa slipper man på sikt dyra inköp av servrar vart tredje år och nertid på grund av olika servicefönster. Verksamheten får en fast månadskostnad utan oväntade överraskningar och som är enkelt att budgetera. Er verksamhet får ett tillgängligt och effektivt arbetssätt.


Ordlista för molnet (termer och förkortningar)

SaaS ⇒ Software as a Service/programvara som tjänst. Specifika applikationer i molnet, vanligtvis för funktioner såsom e-post, produktivitetsverktyg, CRM och marknadsanalyser.

IaaS ⇒ Infrastructure as a Service/infrastruktur som tjänst. IaaS gör det möjligt för företag att flytta hela datacentret till molnet – inklusive lagring, servrar och programvara – vilket i princip innebär att man outsourcar drift, säkerhet och underhåll till molnleverantören.

PaaS ⇒  Platform as a Service/plattform som tjänst. PaaS ger en komplett operativsystem-miljö i molnet där kunder kan utveckla och tilldela mjukvara, applikationer och tjänster. Fördelen med PaaS-system är att de smidigt kan skalas upp och samtidigt ge samma nivå av service och kvalitet.

Virtualisering ⇒  Virtualisering skapar ett lager av abstraktion mellan hårdvara och mjukvara, vilket gör att hela datacenter som är fulla av servrar och mikroprocessorer kan fungera som en gemensam resurspool.

Offentligt moln ⇒  Med offentligt moln avses tjänster som erbjuds till flera användare (eller ”hyresgäster”) i ett och samma datacenter.

Privat moln ⇒  Ett privat moln är ett dedikerat datacenter eller server-miljö som levererar molntjänster till en enskild kund eller hyresgäst.

Hybridmoln ⇒  Med hybridmoln menas att företagets IT-miljö kombinerar privata molntjänster med offentliga molntjänster och även kan ha vissa delar av IT-miljön i de egna lokalerna.


Har du några frågor om molnet eller vill bolla idéer med en av våra rådgivare?

Då når du oss på House Of Service via 010-410 34 00 eller info@houseofservice.se

Comentarios


bottom of page