top of page

Niklas Stoltz: Bristen på unga chefer beror inte på att unga inte vill bli chefer. Tvärtom.I House Of Service nya trendspaning frågar vi Niklas Stoltz kring råd om framtidens arbetsplats. Läs nedan om hans syn på saken.


Hur ska man attrahera framtidens personal och kunna rekrytera dom yngre medarbetarna med potential att bli chefer?


Det är viktigt att ha förmåner som ligger i tiden

För många människor som finns på arbetsmarknaden idag är individuell lön tydligt kopplad till ansvar och prestation, en självklarhet. Men fler och fler efterfrågar också individuella lösningar när det gäller andra förmåner än lönen. Pensionsförmåner är fortfarande viktiga, men många yngre människor börjar fundera på pensionen långt senare än tidigare generationer.


Andra typer av förmåner så som flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån, ta en sovmorgon och möjlighet till ett sabbatsår från jobbet, uppskattas i allt högre utsträckning.


Förmåner som möjliggör balans mellan arbete och privatliv är viktigare än någonsin. För många så är flexibla arbetstider inte något som betraktas som förmån längre – det är en självklarhet.

Ge utrymme för självförverkligande

Självförverkligande är centralt för allt fler i arbetslivet. Man vill uppmärksammas för sina gärningar. Många är också fokuserade på att göra ett tydligt avtryck. Att få titeln chef är inte viktigt för den egna karriären. Det handlar i högre utsträckning om att få förändra världen än att få leda en grupp människor och ha ett eget kontor.


Självförverkligandet är inte bara viktigt när man talar om karriären. Även utanför arbetsplatsen är det viktigt – att hitta det som ger värde och mening i livet. Det kan handla om familjelivet, inre harmoni, resor och upplevelser och så vidare. Men det leder indirekt till krav och förväntningar på arbetet – man vill ha möjlighet att styra sin egen tid och ha flexibla arbetstider. Att inte ha för långa och stressiga arbetsdagar och uppnå balans mellan arbete och privatliv är viktigt. Ett uttryck för det sistnämnda är att arbetsgivaren förväntas ha en positiv syn på föräldraledighet och föräldraskap – både för män och kvinnor.


Säkerställ att er teknik är en integrerad del av livet

I år (2020) kommer en hel generation ha vuxit upp i en digital värld där smarta mobiler och läsplattor är en integrerad del av vardagen och underlättar både arbete och fritid. Digitaliseringen har redan förändrat vårt sätt att arbeta, och kommer fortsätta att göra det.


För allt fler är det till exempel självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst, och att infrastruktur och rutiner för detta finns på plats. Även ledarskapet påverkas av den digitala utvecklingen. För chefer finns helt andra möjligheter än tidigare att leda på distans

– och helt andra förväntningar från medarbetarna att behärska det.


Teknikförändringar betyder även att synen på kunskap förändras. Tidigare sågs kunskap som makt, idag är det en självklarhet att man delar med sig av kunskap. I så kallade ”collaborations platforms” där kunskap, tankar och idéer kan delas och kommenteras

internt i företaget via olika typer av digitala plattformar blir allt vanligare på företag och i organisationer.


Denna utveckling leder till att medarbetare i allt mindre utsträckning ser chefen som expert. Chefens uppgift är snarare att leda medarbetarna i rätt riktning och skapa utrymme för innovation och kreativitet.


Ge mer utrymme för ledarskap

Det som idag lockar med chefsrollen är i första hand att det handlar om att få leda och utveckla verksamheten, och på så sätt påverka och förverkliga idéer. Men en stor andel av den yngre generationer på arbetsmarknaden – både medarbetare och chefer – anser att företaget eller den verksamhet de arbetar för inte uppmuntrar eller uppmärksammar nya

innovativa lösningar och idéer.


Ytterligare en utmaning för företagen är att många chefer inte anser att de får tillräckligt med stöd för att utvecklas som ledare. Bristen på unga chefer beror inte på att unga inte vill bli chefer. Tvärtom. Många drömmer om att få arbeta med ledarskap. Men företag är inte tillräckligt bra på att fånga upp dem. Dessutom anser framför allt yngre medarbetare som idag inte är chefer att de inte får chansen att visa upp sina ledaregenskaper.


Vinnarna i talangjakten kommer inte vara de företag som börjar förbereda sig nu, utan de som faktiskt utvecklar verksamheten i linje med flera generationers värderingar – här och nu.

 

House Of Service

Levererar modern drift med digital infrastruktur för smarta kontor under konceptet Framtidens Facility Management. Vill du komma i kontakt med oss så finns vi på 010-410 34 00 eller info@houseofservice.seComments


bottom of page