top of page

Intervju med André Delén: Automatisera er IT Miljö

Kort om House Of Service

House Of Service är ett företag som specialiserar sig på att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för att hantera kontorslokaler, teknisk utrustning och IT-infrastruktur. Med en lång erfarenhet och bred expertis inom FM och IT är företaget en pålitlig partner för företag som vill förbättra effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen genom att optimera användningen av resurser och skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö.


Hej André, kan du berätta lite om din bakgrund inom IT försäljning?

Absolut! Jag har över 10 års erfarenhet inom IT-försäljning och har haft möjligheten att arbeta i olika roller inom branschen. Min resa började efter att jag avslutade min utbildning inom företagsekonomi. Jag började som säljare på ett mindre IT-företag, där jag fick möjlighet att bygga upp mina färdigheter inom att identifiera och följa upp på affärsmöjligheter.


Efter att ha visat framgång som säljare fick jag möjligheten att klättra uppåt inom organisationen och blev befordrad till säljchef. I den rollen ledde jag ett team av säljare och arbetade nära våra kunder för att förstå deras behov och erbjuda skräddarsydda IT-lösningar. Jag trivdes med att arbeta i en snabbrörlig bransch och blev fascinerad av den ständiga utvecklingen inom teknik.


Sedan dess har jag fortsatt min karriär inom IT och har haft förmånen att arbeta med olika produkter och lösningar. Den här erfarenheten har gett mig en bred förståelse för IT-branschen, samt insikt i hur man bygger och upprätthåller framgångsrika kundrelationer. Nu som försäljningschef på House Of Service är jag stolt över att få leda ett dedikerat team och bidra till företagets tillväxt och framgång på marknaden.


Vilka trender ser du som de senaste inom Microsoft 365, SharePoint och Teams idag?


Tack för att du frågar om de senaste trenderna inom Microsoft 365, SharePoint och Teams. Dessa plattformar har utvecklats snabbt under de senaste åren och har blivit centrala verktyg för organisationer över hela världen. Här är några av de senaste trenderna inom dessa områden:


  • Ökat fokus på samarbete och kommunikation: Microsoft Teams har blivit en central plats för samarbete och kommunikation inom organisationer. Det möjliggör inte bara chatt och videosamtal, utan också delning av dokument, samarbete i realtid och integration av tredjepartsappar. Den senaste trenden är att organisationer använder Teams som en plattform för att skapa en digital arbetsplats där team kan samarbeta effektivt och ha sömlös kommunikation.


  • Artificiell intelligens och automatisering: Microsoft 365 och SharePoint har integrerat artificiell intelligens (AI) och automatisering för att förbättra produktiviteten och effektiviteten. AI-funktioner, som exempelvis smarta sökningar och automatisk klassificering av dokument, hjälper användare att hitta och organisera information snabbare. Dessutom kan process automatisering och flöden i SharePoint och Power Automate underlätta repetitiva arbetsuppgifter och förbättra arbetsflödet.


  • Förbättrad säkerhet och efterlevnad: Med ökande hot inom cybersäkerhet har Microsoft investerat mycket i att förbättra säkerhetsfunktionerna inom Microsoft 365, SharePoint och Teams. Det finns en ökad efterfrågan på avancerade säkerhetsfunktioner som flerfaktorsautentisering, känslig informationshantering och aktivitetsövervakning. Dessutom möjliggör Compliance Center i Microsoft 365 att organisationer kan följa relevanta efterlevnadsregler och standarder.


  • Hybridarbetsmiljöer: På grund av pandemin har hybridarbete blivit normen för många organisationer, vilket innebär en kombination av distansarbete och arbete på plats. Microsoft 365, SharePoint och Teams har anpassat sig till denna trend genom att erbjuda verktyg och funktioner som stöder samarbete och kommunikation oavsett var användarna befinner sig. Till exempel möjliggör Teams möten och samarbete på distans, medan SharePoint och OneDrive ger molnbaserad tillgång till dokument och filer.

Dessa trender representerar bara några av de senaste utvecklingarna inom Microsoft 365, SharePoint och Teams. Det är en spännande tid att arbeta med dessa tjänster eftersom plattformarna fortsätter att utvecklas och anpassas för att möta organisationers behov för effektivt samarbete, produktivitet och säkerhet.


Finns det några särskilt viktiga områden som företag och organisationer borde fokusera på?


IT-säkerhet är en avgörande aspekt för alla organisationer, oavsett storlek eller bransch. Med ständigt ökande hotlandskap och attacker är det viktigt att ha robusta säkerhetsåtgärder på plats för att skydda företagets data, system och användare. Vi arbetar särskilt nära våra kunder för att hjälpa dem navigera i en ganska snårig djungel. Några av de saker vi göra är:


  • Identifiera sårbarheter och risker: Genom att utföra en grundlig översyn kan House Of Service identifiera eventuella sårbarheter och risker i kundens IT-miljö. Det kan inkludera utvärdering av konfigurationer, behörighets inställningar, nätverks-arkitektur, användarrättigheter och mycket mer. Genom att upptäcka och förstå dessa sårbarheter kan åtgärder vidtas för att minska risken för potentiella attacker och dataintrång.

  • Implementera bästa praxis: House Of Service kan tillhandahålla rekommendationer och implementera bästa praxis när det gäller IT-säkerhet. Det kan innefatta att stärka användarnas autentisering med flerfaktorsautentisering, etablera säkerhetskopieringsrutiner för att skydda mot datarisker, säkerställa regelbundna systemuppdateringar och patchar, samt genomföra nätverkssegmentering för att minska spridning av attacker. Genom att tillämpa dessa bästa praxis kan kunden förbättra sin säkerhetsnivå och minska sårbarheter.

  • Utbilda och medvetandegöra användare: Den svagaste länken i ett säkerhetssystem är faktiskt användarna själva. En viktig del av ett systematiskt arbete inom IT-säkerhet blir därför att utbilda och medvetandegöra slutanvändarna om riskerna, och hur de kan agera för att skydda sig själva och organisationen. House Of Service kan hjälpa till att utveckla och implementera utbildningsprogram med cyberhotsträning för att öka kunskapen och medvetenheten hos kundernas personal. Genom att öka användarnas kunskap om säkerhetshot och hur man förebygger dem kan man minska risken för lyckade attacker som orsakas av mänskliga misstag eller bristande medvetenhet.

 

Nyfiken på att höra mer? House Of Service automatiserade tjänster är optimerad för konsult- och tjänstebolag. Vi berättar gärna mer om fördelarna med automatiserad IT och hur det kan gynna ert bolag.


Kontakta oss via 010-410 34 00 eller info@houseofservice.se
Comments


bottom of page