top of page

Intervju: Joel Sund om Framtidens Facility ManagementKort om House Of Service

House Of Service är ett företag som specialiserar sig på Facility Management (FM) och tillhandahåller skräddarsydda lösningar för att hantera fastigheter, utrustning och IT-infrastruktur. Med en lång erfarenhet och bred expertis inom FM och IT är företaget en pålitlig partner för företag som vill förbättra effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen genom att optimera användningen av resurser och skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö. House Of Service fokuserar också på att implementera hållbara och miljövänliga lösningar för att hjälpa företag att uppnå sina hållbarhetsmål och minska sin miljöpåverkan. Med IT-kompetens och teknisk expertis kan House Of Service också hjälpa företag att hantera sina IT-system och infrastruktur på ett effektivt sätt, från installation till underhåll och support.


Hej Joel, som affärsområdesansvarig för framtidens facility management, vad ser du som de största fördelarna med att implementera FM för ett företag?

Hej, tack för att jag får vara med idag. Ja, det finns många fördelar med FM för företag. En av de största är att FM kan hjälpa till att förbättra effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen genom att tillhandahålla en hälsosam och säker arbetsmiljö. FM kan också hjälpa till att minska driftskostnaderna genom att optimera användningen av resurser.


Det är verkligen spännande att höra om framtiden för FM. Vad är de största utmaningarna inom FM idag och hur kan man hantera dem?

En av de största utmaningarna inom FM idag är att hantera den ökande komplexiteten inom fastighets- och utrustningshantering. Det finns många olika system och teknologier som används, och det kan vara svårt att integrera dem alla på ett effektivt sätt. En annan utmaning är att förbli flexibel och anpassningsbar för att möta företagens behov och förändrade krav. För att hantera dessa utmaningar är det viktigt att ha en strategi som tar hänsyn till alla olika aspekter av FM och som är flexibel nog att anpassa sig till förändringar.


Det är verkligen en utmaning att hantera all den komplexitet som finns inom FM. Hur kan företag som inte har erfarenhet av FM komma igång och implementera FM i sin verksamhet?

För företag som inte har erfarenhet av FM kan det vara en bra idé att börja med att utvärdera sin nuvarande situation och behov. Det kan vara bra att ta hjälp av experter inom FM för att identifiera områden där det finns potential för förbättringar och vilka lösningar som skulle passa bäst för företaget. Att sätta upp tydliga mål och en plan för implementationen är också viktigt för att säkerställa att FM implementeras på ett effektivt sätt och att företaget får ut maximal nytta av det.


Det låter verkligen som FM kan hjälpa företag att växa. Vad är de största trenderna inom FM just nu enligt dig?

Ja, det är verkligen en spännande tid inom FM. Några av de största trenderna just nu är digitalisering och användning av data för att fatta beslut. Detta kan innebära att använda sensorer och andra teknologier för att övervaka och hantera fastigheter och utrustning, samt att använda dataanalys för att optimera användningen av resurser.


Det är verkligen intressant. Vad ser du som framtidens FM, och hur tror du att FM kommer att utvecklas de kommande åren?

Framtidens FM kommer att fortsätta att utvecklas med teknologin. Vi kommer att se en ökad användning av AI och maskininlärning för att automatisera rutinmässiga uppgifter och optimera driften av fastigheter och utrustning. Vi kommer också att se en ökad fokus på hållbarhet och miljövänlig FM. FM kommer att spela en viktig roll i att hjälpa företag att uppnå sina hållbarhetsmål genom att optimera användningen av resurser och minska avfallet.


Vill du veta mer om hur detta kan hjälpa ert företag? 😀

Kontakta oss på 010-410 34 00 eller info@houseofservice.seComments


bottom of page