top of page

Emma Wallin: Den klassiska arbetshästen kommer dö ut!I House Of Service nya trendspaning frågar vi Emma Wallin råd kring framtidens arbetsplats. Läs nedan om hennes syn på saken.

Om jag säger framtidens arbetsplats, vad kommer du att tänka på då?

Frihet, smart och mänsklig med fokus på kreativitet.


Var ligger största förändringen mot idag i framtidens arbetsplatser? Teknologi? Design? Människa? Behov?

Oj, svår fråga. Jag skulle nästan vilja svara samtliga men väljer att fokusera på dessa tre: Teknik kommer förändra sättet vi arbetar på, både smartare, effektivare och mer fritt. Design kommer vara viktigt för att skapa rätt miljö på arbetsplatsen. Med andra ord, skapa förutsättningarna för medarbetare att vara kreativ, nytänkande och skapa en harmonisk, hälsosam miljö. Det blir allt viktigare att designa efter människans behov och önskemål, d är t ex en träningslokal på arbetsplatsen kan vara en god idé för att bidra till ökad hälsa och välmående. Människa för att vi går från att vara arbetshäst och arbeta 70h/ vecka till att skifta fokus och prioritera familj, vänner och frihet. Utöver det behöver vi människor, tack vare den snabba förändringen komma in ett tänkandet “ständigt lärande”.


Hur har arbetsplatsen förändrats över, säg de 10 senaste åren?

Fas 1. Kontrollerat med egna rum

Fas 2. Flexibilitet och öppna kontorslandskap/co-working spaces.

Fas 3. Framtid. Frihet, lekfullhet, Kontorslöst eller såkallat no-offices men med kontor som utformas mer som ett slags Community som man bygger sin identitet kring.


Ett kontor med fysisk plats kommer ha en ännu större betydelse framöver i takt med att vi blir ännu mer digitala och jobbar just kontorslöst. Man kommer fortfarande behöva det mänskliga och sociala. Vi bygger helt enkelt mer fysiskt flexibelt, så att vi kan anpassa lokaler efter nya behov.


Sammanfattningsvis: Fortsatt ökad flexibilitet.


Om jag skall bygga framtidens arbetsplats idag, vad ska jag tänka på? Vilket är det första steget jag bör ta?

Om man ser till framtidens arbetsplats i form av kompetens från medarbetare så är innovation, nyfikenhet och nytänkande de absolut viktigaste kompetenserna. Därför behövs det arbetsplatser som lyckas skapa kreativa och lekfulla miljöer som bjuder in till engagemang. Och med det menar jag inte att ställa in ett pingisbord i loungen, utan det handlar om att bygga en kultur som genomsyrar allt i hela organisationen. Rätt utformade lokaler underlättar för både ledare och medarbetare, och bidrar till gemenskap. Under den senaste tidens Corona pandemi, kan vi se tecken på hur mycket en arbetsplats uppskattas och hur viktigt det fysiska mötet är. Att kunna arbeta smidigt hemifrån eller från andra platser än kontoret är viktigt, men det är även den gemensamma miljön, fikapauserna och det spontana informationsutbytet.


Är det några andra trender jag borde hålla koll på?

Förutom det mest uppenbara tekniken och den fria arbetsplatsen. Viktigt med hälsa och välmående. Gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut alltmer. Att inredning och arkitektur rimmar och uppmuntrar naturligt till rörelse kombinerat med bra ljud, ljus, temperatur och gröna växter som spelar in för att skapa trivsel och välmående medarbetare. Den yngre generationen vill i större utsträckning än den äldre ha balans i livet. Karriär och den klassiska arbetshästen kommer dö ut, inte längre karriär som är den bidragande faktorn att hitta sig själv. Fokus blir istället att lägga mer tid på sådant som är värdefullt och är viktigt i livet, så som familj, vänner. Tror delvis att det har att göra med flertalet yrken som försvinner i takt med digitaliseringen, AI etc.


Vem/vilka ligger i riskzonen när arbetsplatsen förändras och vad bör dom tänka på?

Bolag som har en kultur där det är tvingande att arbeta från kontoret, utan frihet och flexibilitet samt arbetsplatser som uppmuntrar att arbeta 70h / vecka. -


Hur ser du på teknikutvecklingen?

Vilka krav har man i framtiden? Tack vare tekniken blir vi mer mer globala. Vi kommer vara bosatta i en del av världen men själva arbetet avser en annan del. AI och det digitala kommer att automatisera och ta över mycket av våra arbetsuppgifter. Men, oavsett den digitala utvecklingen behövs det mänskliga mötet i allt vi gör, något som vi alla har blivit påminda om i och med Corona krisen. Vi människor är i grund och botten flockdjur, även om digitalisering och automatisering medför att det inte längre är nödvändigt att träffas så kommer de mänskliga mötena att ha fortsatt stor betydelse. Sen kommer tekniken ha en helt annan betydelse även utifrån ett hälso- och hjärnperspektiv. Verktyg som kan berätta om din hjärna håller på att överbelastas och hjälpa till med avgränsning samt “hjärngym” som ska hjälpa att öka fokus, kreativitet och produktivitet. Senaste produkten är Svenska Mendi.io som jag själv har signat upp mig för.


Behövs ett kontor?

Jag tror att kontoret kommer fylla ett annat syfte än vad det gjort tidigare. Coronapandemin har och kommer garantera skynda på denna förändring. Vi ser idag hur extremt bra det går att arbeta hemifrån med hjälp av dagens teknik. Men att man saknar det sociala, småpratet vid kaffemaskinerna, spontana mötena och fikapauserna. Så kontoret kommer snarare verka som ett Community och en slags mötesplats.


Några tips till framtidens ledare/chefer?

Ta er till tekniken, våga lita på medarbetare att jobbet blir utfört minst lika bra utan att vara på plats fysiskt. Våga ge frihet till medarbeta och låt dem testa sig fram på egen hand. Extra viktigt för att attrahera den yngre generationen. Det här innebär också att begrepp som avkoppling och bortkoppling blir allt viktigare och varje ledare måste skapa rutiner för att anställda skall kunna vara lediga samt för att kunna avgränsa arbete och fritid. Hjärnstress är den nya tidens ryggskott där mycket resurser genom åren satsat på den fysiska arbetsmiljön för att undvika skador. Men pga. av konstant förändring i arbetslivet där kraven ökar, nedskärningar sker, tilltagande digitalisering och omställning leder det till en ökning av de psykiska faktorerna vilket ställer stora krav på dig som ledare att motverka detta och skapa en kultur och mentalitet att det inte är ballt att snitta 70 h/ veckan. Detta tror jag i och för sig kommer lösa sig rätt bra, då Generation Z, det vill säga morgondagens chefer, är väldigt mycket för att sätta gränser mellan arbete och fritid. De är också enormt rädda för stress.

 

House Of Service

Levererar modern drift med digital infrastruktur för smarta kontor under konceptet Framtidens Facility Management. Vill du komma i kontakt med oss så finns vi på 010-410 34 00 eller info@houseofservice.seComments


bottom of page