top of page
Betongvägg

MILJÖ

House Of Service är dedikerade till att bli klimatneutrala senast 2030 och driver en omfattande miljöstrategi som inkluderar investeringar i energieffektiva teknologier och hållbara IT-lösningar. Genom att optimera serverparker, främja cirkulär ekonomi och samarbeta med miljömedvetna leverantörer strävar de efter att minska koldioxidutsläpp och minimera sin påverkan genom hela leveranskedjan. Medarbetarutbildning och interna initiativ syftar till att öka medvetenheten och engagemanget för hållbarhet bland teammedlemmarna. House of Service fortsätter att följa upp och förbättra sina miljöprestationer genom att sträva mot olika miljöcertifieringar och överensstämmelse med branschstandarder.

House Of Service driver en omfattande miljöstrategi som genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet och strävar efter att vara en föregångare inom hållbar IT. Vårt mål är tydligt: att bli klimatneutrala senast 2030. För att nå detta ambitiösa mål har vi implementerat en rad strategier och åtgärder som fokuserar på att minska vår miljöpåverkan.

Image by Meriç Dağlı

Inom ramen för vårt miljöarbete investerar vi aktivt i avancerade och energieffektiva teknologier. Genom att övergå till gröna och hållbara IT-lösningar strävar vi efter att minska vår koldioxidutsläpp och göra våra tjänster mer energieffektiva. Detta inkluderar optimering av serverparker, användning av förnybar energi och implementering av energibesparande teknologier.

 

Vi har också antagit en holistisk strategi för att minska vår klimatpåverkan genom hela vår leveranskedja. Det innefattar samarbete med leverantörer som delar vår miljövision och att främja en cirkulär ekonomi genom återvinning och återanvändning av elektronisk utrustning. Genom att minimera avfallet och optimera resursanvändningen strävar vi efter att skapa en verksamhet som är i harmoni med naturen.

 

Vår personal är en central del av vår miljöstrategi. Genom att öka medvetenheten och engagemanget för hållbarhet bland våra medarbetare skapar vi en kultur som främjar miljömedvetenhet och individuellt ansvarstagande. Utbildning och interna initiativ syftar till att inspirera våra teammedlemmar att ta aktiva steg mot en mer hållbar livsstil både på och utanför arbetsplatsen.

 

För att följa upp våra prestationer och säkerställa konstant förbättring strävar vi mot olika miljöcertifieringar och överensstämmelse med branschstandarder. Genom att regelbundet utvärdera och anpassa våra miljöstrategier och mål fortsätter vi att göra framsteg mot vår vision om en klimatneutral framtid.

 

Vårt miljöarbete är inte bara en affärsstrategi utan en kärnvärdering som genomsyrar House of Service. Vi erkänner vårt ansvar gentemot planeten och strävar efter att vara en positiv kraft för miljön genom innovativa lösningar och hållbara affärspraxis.

bottom of page