top of page
Man Walking i Fields

HÅLLBARHETSARBETE

House Of Service har som övergripande mål att bli klimatneutrala senast 2030 och tar initiativ inom flera områden för att minimera miljöpåverkan. Genom investeringar i energieffektiva teknologier strävar företaget efter att minska koldioxidutsläpp och främja en övergång till en cirkulär ekonomi. Med fokus på medarbetarvälstånd och utveckling skapar de en stark arbetsstyrka som delar deras värderingar om hållbarhet. House of Service engagerar sig även i samhällsnyttiga insatser, inklusive stöd till Hundstallet, och strävar mot ISO-certifieringar för att säkerställa hög kvalitet och standarder inom sina IT-tjänster.

House Of Service positionerar sig som en ledande aktör inom hållbarhet och har fastställt ambitiösa mål för att aktivt bidra till en mer hållbar framtid. Vår övergripande vision är att bli klimatneutrala senast år 2030, och detta mål genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet.

Image by NEOM

Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på flera viktiga områden. För att minimera vår miljöpåverkan investerar vi i energieffektiva teknologier och hållbara IT-lösningar. Genom att ständigt övervaka och förbättra vår energianvändning strävar vi efter att minska vår koldioxidutsläpp och samtidigt öka vår energieffektivitet. Genom att integrera gröna metoder i vårt dagliga arbete strävar vi efter att skapa en positiv inverkan på planeten och stödja övergången till en cirkulär ekonomi.

Vår personal utgör hjärtat av vår organisation, och vi investerar i deras välbefinnande och utveckling. Genom kontinuerlig kompetensutveckling och en inkluderande arbetsmiljö skapar vi en stark och engagerad arbetsstyrka som delar våra värderingar om hållbarhet och socialt ansvarstagande.

I linje med vårt engagemang för samhällsnytta stödjer vi Hundstallet i deras arbete för djurvälfärd. Genom att aktivt bidra till deras insatser strävar vi efter att göra skillnad och främja ett samhälle där alla varelser får den omsorg och respekt de förtjänar.

Våra affärsmetoder präglas av integritet och transparens. Vi strävar efter att vara en förebild för ansvarsfulla affärer genom att följa etiska principer och främja en sund affärsetik inom hela vår organisation.

För att säkerställa hög kvalitet och standarder inom våra tjänster arbetar vi aktivt för att uppnå ISO-certifieringar. Detta åtagande förser våra kunder med pålitliga och hållbara IT-lösningar som uppfyller de högsta internationella kraven och normer.

Genom vår tydliga vision, väldefinierade mål och konkreta åtgärder strävar House of Service efter att vara en föregångare inom hållbarhetsområdet, samtidigt som vi kontinuerligt utmanar oss själva att bli ännu mer ambitiösa i vårt arbete för en grönare och mer hållbar framtid.

bottom of page