top of page

Vad är Microsoft Viva? Deras nya plattform ska hjälpa människor att trivas och må bra på jobbet!Nyligen lanserades Microsoft Viva, enligt Microsoft den första Employee Experience Platform som erbjuder verktyg för att öka medarbetarnas engagemang, välbefinnande, och möjligheter att upptäcka ny kunskap i det dagliga arbetet. Viva har skapats för att hjälpa anställda med lärande och utveckling och är helt integrerat med de produktivitets- och samarbetsfunktioner som finns i Microsoft 365 och Microsoft Teams.

‒ Om det är något det senaste året visat oss, så är det behovet av teknik, data och insikter som jobbar tillsammans för att skapa hållbara arbetsplatser och återställa det sociala kapital som gått förlorat med övergången till hybrida arbetsmiljöer, säger Satya Nadella, VD för Microsoft. När vi investerar i människor och förbättrar medarbetarupplevelsen, kan vi också påverka engagemang, kundnöjdhet och lönsamhet. När medarbetarna trivs och mår bra, kommer också affärerna må bra.

Microsoft Viva lanseras i en tid då ekonomiska och sociala trender förändrat engagemanget hos medarbetare. I övergången till en mer digital arbetsmiljö har efterfrågan ökat på lösningar som stöder företagskulturen, hjälper till att upptäcka ny kunskap och lärande på arbetsplatsen och samtidigt ser till medarbetarnas välbefinnande. Analytiker beräknar att Employee Experience Platforms (EXP)-kategorin omsätter 300 miljarder dollar årligen. Till kategorin räknas det som idag är en fragmenterad marknad av tjänster, infrastruktur och hundratals verktyg, varav många är oupptäckta och underutnyttjade av de anställda hos de företag som investerat i dem.

‒ När sättet vi arbetar på förändras ökar också fokus på kreativitet, engagemang och välbefinnande som gör att organisationer kan bygga upp motståndskraftiga och innovativa kulturer. Vår vision är att leverera en plattform för de anställdas upplevelse som hjälper organisationer att skapa en kultur med engagerade medarbetare och inspirerande ledare, säger Henrik Byström, Affärsområdeschef Modern Work & Microsoft 365 på Microsoft Sverige.

Det här är Microsoft Viva Microsoft Viva tar vara på kraften i Teams och Microsoft 365 och skapar en gemensam medarbetarupplevelse inom fyra nyckelområden – Engagement, Wellbeing, Learning och Knowledge. Med dagens lansering presenterar Microsoft en första uppsättning moduler i Viva som kommer ge nya inbyggda möjligheter, integrationer från ett starkt och växande ekosystem av Viva-partners, och en plattform som gör det möjligt för kunder att koppla ihop sina befintliga medarbetarsystem och verktyg med Viva för att göra dem mer tillgängliga för de anställda. De första modulerna är:

  • Viva Connections ger en personligt anpassad gateway till den digitala arbetsplatsen där anställda kan komma åt intern kommunikation och företagsresurser som policys och förmåner och samtidigt delta i communities för anställda. Allt från en enda anpassningsbar app i Microsoft Teams. Appen Connections för Teams kommer att finnas tillgänglig för desktop i en publik förhandsversion nästa månad och en mobilapp kommer senare i år.


  • Viva Insights ger individer, chefer och ledare personliga insikter som hjälper alla i en organisation att utvecklas. Personliga insikter, synliga endast för medarbetaren, hjälper medarbetaren att blockera tid för regelbundna pauser, fokuserat arbete och lärande, samt stärka relationerna med sina kollegor. Chefer kan se trender på team- och organisationsnivå samt rekommendationer för att bättre balansera produktivitet och välbefinnande. Insikterna genereras från aggregerad och avidentifierad data för att upprätthålla personlig integritet.En ny dashboard-panel hjälper organisationer att kombinera medarbetarnas feedback från LinkedIns Glint med data från Viva Insights, vilket gör det möjligt för chefer att mer exakt identifiera var teamen kan ha det svårt, proaktivt justera arbetsprocesser och sedan mäta effekten av justeringarna över tid. Viva Insights bygger på en organisations befintliga investeringar och kan också utnyttja data från tredjepartsverktyg som Zoom, Workday och SAP SuccessFactors. Appen Viva insights i Teams och den nya dashboard-panelen Glint och Viva Insights är tillgänglig redan nu i en publik förhandsversion.


  • Viva Learning gör nya utbildnings- och yrkesutvecklingsmöjligheter enklare att upptäcka och mer tillgängliga i det dagliga arbetet. Den sammanställer också alla utbildningsresurser som är tillgängliga för en organisation på en och samma plats, inklusive innehåll från LinkedIn Learning; Microsoft Learn; tredjepartsleverantörer som Skillsoft, Coursera, Pluralsight och edX; samt en organisations eget innehållsbibliotek. Från traditionella kurser till mikroinlärning kan användarna upptäcka, dela, tilldela och spåra en mängd olika former av inlärning som en del av arbetsdagen. Viva Learning-appen finns nu tillgänglig som privat förhandsversion, och senare i år kommer Viva Learning att erbjuda integrationer med ledande system för hantering av lärande, inklusive Cornerstone OnDemand, Saba och SAP SuccessFactors.  • Viva Topics erbjuder ett verktyg för att upptäcka ny kunskap genom att ansluta till information och experter inom hela företaget. Med hjälp av AI för analyseras en kunds Microsoft 365-data med möjligheten att integrera kunskap från en mängd olika tredjepartstjänster som ServiceNow och Salesforce, identifierar och visar Viva Topics automatiskt ämneskort i konversationer och dokument i Microsoft 365 och Teams. Genom att klicka på ett kort öppnas en ämnessida med relaterade dokument, konversationer, videor och personer. Viva Topics är nu tillgängligt som ett tillägg till Microsoft 365 för företag.

Vill du veta mer om Viva eller Microsoft 365? Kontakta en av våra rådgivare på 010-410 34 00 eller info@houseofservice.seComentarios


bottom of page