top of page

Intervju: Theodor Wall om Microsoft 365


Kort om House Of Service

House Of Service är ett företag som specialiserar sig på Facility Management (FM) och tillhandahåller skräddarsydda lösningar för att hantera fastigheter, utrustning och IT-infrastruktur. Med en lång erfarenhet och bred expertis inom FM och IT är företaget en pålitlig partner för företag som vill förbättra effektiviteten och produktiviteten på arbetsplatsen genom att optimera användningen av resurser och skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö. House Of Service fokuserar också på att implementera hållbara och miljövänliga lösningar för att hjälpa företag att uppnå sina hållbarhetsmål och minska sin miljöpåverkan. Med IT-kompetens och teknisk expertis kan House Of Service också hjälpa företag att hantera sina IT-system och infrastruktur på ett effektivt sätt, från installation till underhåll och support.


Hej Theodor, kan du berätta lite om din bakgrund inom IT försäljning?


Absolut, jag har jobbat inom IT branschen i drygt 8 år och har fokuserat på försäljning under hela min karriär. Jag har erfarenhet av att sälja både hård- och mjukvarulösningar samt molntjänster.


Vilka fördelar ser du med Microsoft 365 för företag och hur kan det hjälpa dem att växa?


Microsoft 365 är en komplett produktivitets plattform som erbjuder en mängd olika verktyg som kan hjälpa företag att effektivisera och automatisera sina arbetsflöden. Det kan öka produktiviteten och minska kostnaderna, samtidigt som det ger en högre grad av samarbete och kommunikation i organisationen. Dessutom kan företag enkelt skala upp eller ner sin användning av tjänsten efter behov.


Vilka trender ser du inom IT just nu och hur tror du att de kommer att påverka företag framöver?


En av de största trenderna inom IT just nu är molntjänster och SaaS-lösningar (Software as a Service). Fler och fler företag börjar inse fördelarna med att flytta sina applikationer och data till molnet och att använda prenumerationstjänster istället för att köpa och underhålla sin egen mjukvara och infrastruktur. Jag tror också att artificiell intelligens (AI) och automatisering kommer att spela en allt större roll inom IT, och att företag som kan anpassa sig till dessa tekniker kommer att ha en fördel gentemot sina konkurrenter.


Vad lägger ni fokus på just nu?

House Of Service är ett IT-bolag som har valt att sätta fokus på att skapa en bra struktur för sina kunder i Microsoft 365. Genom att använda verktygen som finns tillgängliga i Microsoft 365 hjälper vi våra kunder att organisera sina filer, intern information, rutiner och policys på ett effektivt sätt. Genom att använda en strukturerad approach kan kunderna spara tid och undvika frustration som kan uppstå när information är oorganiserad eller svårt att hitta. På House Of Service använder vi vår expertis och erfarenhet för att hjälpa våra kunder att dra nytta av alla fördelar som Microsoft 365 erbjuder.


Vad är Framtidens Facility Management för dig och hur tror du att IT kommer att påverka det?

För mig handlar framtidens Facility Management om att använda teknik för att effektivisera och automatisera verksamheten. Genom att använda IoT-enheter (Internet of Things) och sensorer kan man samla in data om hur olika byggnader och utrymmen används, vilket kan hjälpa till att optimera energiförbrukningen och förbättra underhålls planeringen. IT kan också hjälpa till att skapa en bättre användarupplevelse för de som arbetar i eller besöker byggnaderna, genom att erbjuda olika digitala tjänster och verktyg.


Vill du veta mer om hur detta kan hjälpa ert företag? 😀

Kontakta oss på 010-410 34 00 eller info@houseofservice.seComments


bottom of page