Förklara lösningen som House Of Service bygger på SharePoint och Microsoft 365

Moduler

- Policysgodkännande

- Ordermodul

- Ärendehanter

- Avtalsmodul 

Intergrationer 

- Teams

- Scrive

- Power BI

Länk till SharePoint Sidan

Länk till Power Automate Sidan

Länk till Power BI Sidan

Referenscae