Ett nätverk är som bäst när det inte märks

ETT SÄKERT OCH TILLGÄNGLIGT NÄTVERK

Nätverket behöver förutom att vara tillgängligt även vara säkert. Säkert utifrån – att på ett säkert sätt ge tillgång till rätt information till rätt användare/roll. Information – tillgänglig oavsett om du är på kontoret, hemma eller på resa. Det behöver även vara driftsäkert – alltid fungera och vara tillgängligt. Dessutom är det av vikt att prestandan håller, det vill säga är hög med snabba svarstider.

ETT NÄT ÄR SOM BÄST NÄR DET INTE MÄRKS

En uppkoppling som inte fungerar påverkar både medarbetaren och organisationen. Minimal fördröjning kan få konsekvenser som minskad produktivitet, förlorade intäkter och försvårade samarbeten.

Nätverk som tjänst
Med våra nätverkstjänster levererar vi alla typer av nätverkslösningar som tjänst. Det omfattar allt från design till installation av hårdvara. Vi ansvarar för all drift och övervakning, till en fast månadskostnad. Vi tar det fulla ansvaret för att ert nätverk fungerar optimalt i er verksamhet. Ni får en flexibel, säker och snabb uppkoppling mot ert företags resurser.

Support ingår!