top of page

Färdiga paket för byggföretag

ARBETA VAR DU VILL OCH HUR DU VILL

Dela och hantera innehåll, kunskap och program för bättre teamwork och informationssökning och ett smidigt samarbete i hela organisationen. Vi har full koll på marknaden och förser dig med de senaste kommunikationstjänsterna.

Etableringar

Färdiga paket för era byggetableringar som innehåller ett 4G-internet med fasta IP-adresser, en brandvägg för säker uppkoppling och en trådlös accesspunkt för att skapa ett nätverk som fungerar stabilt.

Systemdrift

Byggsamordnaren, Revu eller Bluebeem? Inga problem för oss, vi är vana att drifta era system och förstår hur man säkerställer en problemfri vardag för er.

RITNINGAR

Digitalt eller på papper? Valet är ditt. 
Vi tillhandahåller smarta skärmar eller ordentliga A1 skrivare som du kan koppla mot nätverket.

bottom of page